MdzMBL Piešťany

Propozície Medzimestkej bowlingovej ligy 2012/2013 (MdzMBL) ..1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

– usporiadateľom MdzMBL je Bowling Center Victoria Piešťany
– prezidentom MdzMBL je Marián Ručkay, víceprezidentom Zdeno Šefránik a výbor tvoria: Andrej Holan, Jozef Pilka a Igor Bartoš
– hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SbwZ
– hrá sa podľa týchto základných propozícii. V prípade nezrovnalosti alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt výboru MdzMBL a ten je nemenný.
– v prípade vážnej neočakávanej udalosti ( zatvorenie herne atď,), zvolá výbor stretnutie kapitánov družstiev.

2. PODMIENKY ŠTARTU

MdzMBL je dlhodobé podujatie hrané v termínoch apríl, máj, jún a september
- hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch Bowling Center Victoria Piešťany
– hracím dňom je štvrtok od 18,30 do 22,30
– MdzMBL je súťaž 3-členných družstiev, ktoré zastupujú okresy Piešťany, Hlohovec a Nitru. Hráči musia byť napísaní na súpiskách svojich družstiev. MdzMBL sa môžu zúčastniť registrovaní aj neregistrovaní hráči v SbwZ.
– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.
štartovné: 60,- eur na družstvo (treba zaplatiť pred začiatkom 1 zápasu)
– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov záväzne,neexistuje náhradný termín!!! V prípade,že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný a nezíska žiadny bod. Do herne je potrebný príchod 10 min pred termínom zápasu.

3. HRACÍ SYSTÉM

Do prvého ročníka MdzMBL sa nahlásilo 13 družstiev :
1 Bowling Team (PN)
2 Golfisti (PN)
3 Čierni pelikáni (PN)
4 NBA Piešťany (PN)
5 Gaconi (PN)
6 Kratší proces (HC)
7 Platan (HC)
8 Bacigala Team (HC)
9 Cibak Team (HC)
10 Ratnovce (PN)
11 Palace Bowling Nitra (NR)
12 Kevin Team (PN)
13 Slovenský orol Piešťany (PN)

– družstvá odohrajú turnajovým systémom celkom 18 kôl, pričom 2 kolá sa vždy odohrajú v jeden deň, t.j. odohrá sa 9 dvojkôl. Bodové zisky tímov podľa umiestnenia v jednotlivých zápasoch sú nasledovné:
– najlepší tím v kole -13 bodov, druhý tím -12 bodov, tretí tím 11 bodov .. atď až po posledný tím. ktorý získa 1b. V prípade, že sa tím nezúčastní zápasu, bude mu pripísaných 0 bodov.
– maximum získaných bodov za jeden hrací deň (dvojkolo) je 26. Po odohratí posledného 18. kola sa tím s najvyšším počtom získaných bodov stáva víťazom MdzMBL. V prípade že budú mat v konecnej tabulke niektoré tímy zhodný pocet bodov, o lepšom umiestnení rozhoduje vyšší priemer zhodených kolov na družstvo, prípadne najvyšší zápasový výkon jednotlivca /2 hry spolu/ z tímu za celú sútaž. Pri remíze tímov v jednotlivom zápase rozhoduje o lepšom bodovaní tímu taktiež najvyšší zápasový výkon jednotlivca /2 hry spolu/ !
zápas – každé kolo sa odohrá systémom Amerika a to na 2 hry. Po každej odohratej hre (na 10 frameov) sa družstvo posúva o podávač doprava. Tím, ktorý dohrá prvú hru na dráhach 7.-8. sa posúva na dráhy 1.-2. Tím začne hru na tej dráhe, ktorá mu bude určená v hracom pláne, ktorý bude spolu s výsledkami družstiev ale aj s výkonmi jednotlivcov publikovaný na http://mdzmbl.topo.sk . Svojvoľná výmena dráh medzi tímami je pred zápasom neprípustná. Do celkového skóre za jednotlivé kolo sa spočítava súčet nahratých bodov za troch hráčov v obidvoch hrách. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené všetkým 3 hráčom, ale vždy len po odohratí celej 1 hry. Počas hry je striedanie nepovolené!!!!!
družstvo> môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku do stanoveného max. počtu . Presun hráčov z tímu do tímu je v priebehu súťaže nepovolený.
– pred začiatkom kola je hráčovi povolený 1 tréningový frame na obidvoch dráhach.
handicap - juniorom /kám do 15rokov je priznaný HANDICAP vo výške 5 bodov na hru.
– zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok. Pripomienky alebo sťažnosti musia takisto podpísať obaja kapitáni na zadnú stranu zápisu. Pokiaľ sa tak nestane, výbor sa sťažnosťami zaoberať nebude.
4. OCENENIA

– po ukončení MdzMBL budú ocenené prvé tri družstvá n8sledovne.

– Prvé družstvo – 150,-e
– Druhé družstvo – 100,-e
– Tretie družstvo – 50,-e

– v jednotlivcoch bude ocenený:
> najlepší hráč a najlepšia žena podľa priemeru (musí mať odohraných aspoň polovicu hier z 18= 9)
– najvyšší náhod

Výbor MdzMBL

Propozície Medzimestkej bowlingovej ligy 2012/2013 (MdzMBL) ..